SPORTSKI UGOVORI MALOLJETNIKA

Marko Hrabar Pregledni znanstveni rad UDK 347.4:796-053.6(497.5) Primljeno: 19. veljače 2014.

U radu se provodi analiza instituta sportskih ugovora maloljetnika s gledišta zakonodavnog uređenja i s gledišta praktične problematike takva uređenja. Stavlja se naglasak na pravnu nesigurnost i čestu nevaljanost odredaba takvih ugovora. Prikazuje se korelacija norma svih zakona u Republici Hrvatskoj koji su povezani s uređenjem statusa maloljetnika u sportu. Pregledom i analizom pravilnika dvaju sportskih saveza u Republici Hrvatskoj upozorava se na čestu praktičnu problematiku, dok se s pregledom raznih međunarodnih aspekata te materije prikazuje uređenje kojemu će se hrvatsko zakonodavstvo morati prikloniti u budućnosti. Temeljna zadaća ovoga rada jest upozoravanje na nezadovoljavajuće zakonodavno uređenje obveznopravnog statusa maloljetnika u sportu, a sve s ciljem promjena de lege ferenda.

Pročitajte cijeli članak

Glavni cilj rada je upozoravanje na nezadovoljavajuće zakonodavno uređenje obveznopravnog statusa maloljetnika u sportu.

Pročitajte rad