Ženski sport i diskriminacija u sportu

Hrvatska udruga profesionalnih sportaša kao jedan od svojih temeljnih ciljeva ističe borbu protiv svih oblika diskriminacije.

 • Borba protiv diskrimacije

  Unatoč formalnom postojanju raznih propisa koji zabranjuju diskriminaciju te raznih kampanja protiv diskriminacije, razni oblici diskriminacije i dalje postoje.
 • Najčešća diskriminacija žena

  Iako je pojam diskriminacije sveobuhvatan te svakom njegovom djelu treba pristupiti jednako ozbiljno, najčešći oblik na koji se nailazi u sportu je ravnopravnosti žena u sportu.
 • Javna osvještenost

  Ne postoji javna osvještenost u pogledu nejednakosti žena u sportu. Prosječan promatrač će zamijetiti rasnu nejednakost, ali neće ni pomisliti na to da žene imaju znatno manja primanja u sportu.

Kako je uređeno?

Zakon o sportu već u članku 1. propisuje: Sport mora biti jednako dostupan svima bez obzira na dob, rasu, spol, spolnu orijentaciju, vjeru, nacionalnost, društveni položaj, političko ili drugo uvjerenje. Isto propisuje i Olimpijska povelja, a Europska je komisija 2007 godine donijela Bijelu knjigu o športu u kojoj se nalaze prijedlozi za buduću aktivnost Europske zajednice u području športa.

 • Zastupljenost u upravljačkim tijelima

  Zastupljenost žena u upravljačkim i stručnim tijelima te na upravljačkim i stručnim funkcijama u sportu u Hrvatskoj jest manja od 20% što Međunarodni olimpijski odbor preporuča kao svojevrsni minimum.
 • Statusi i uvjeti treniranja

  Statusi u klubu, uvjeti priprema i treninga te vrednovanje rezultata su nejednaki.
 • Zastupljenost u medijima

  Zastupljenost ženskih rezultata u medijima je neusporedivo manja u odnosu na muške rezultate, a veća zastupljenost u medijima često je više vezana uz izgled sportašica.
 • Iznosi plaća i transfera

  Iznosi plaća i transfera u ženskom sportu su znatno manji u odnosu na muški sport.

Komisija za ravnopravnost spolova

Provjerite zaključke i naglasak problema diskriminacije u sportu Komisije za ravnopravnost spolova u sportu pri Hrvatskom olimpijskom odboru

Saznajte više

Zbornik radova, sportašica s međunarodnog seminara

Pogledajte zaključke međunarodnog seminara o ravnopravnosti spolova u sportu. Zbornik radova, sportašica: od rezultata do karijere u sportu

Saznajte više

Preporuka Odbora Vijeća Europe

Preporuka CM/Rec(2015)2 Odbora ministara/ministrica Vijeća Europe državama članicama o rodno osviještenoj politici u sportu

Saznajte više

S obzirom da bi sport trebao služiti kao primjer poštivanja univerzalnih temeljnih etičkih načela, mišljenja smo da je dužnost svakog sportaša promicati vrijednosti koje sprečavaju pojavu diskriminacije u bilo kojem obliku.

Zašto se učlaniti?

Saznajte kako možete sudjelovati u promicanju ravnopravnosti u sportu.

Saznajte više

Imate pitanje za nas?

Obratite nam se sa svim pitanjima i problemima s povjerenjem.

Saznajte više