Status profesionalnog sportaša

Koji su najčešći problemi kod definiranja statusa profesionalnog sportaša i kako na njih možemo djelovati?

 • Nepotpuno ostvarivanje prava

  Veliki broj sportaša nema uređen status na jednak način pa ne ostvaruju sva prava propisana zakonom
 • Prebacivanje odgovornosti

  Detaljno uređenje statusa profesionalnih sportaša prebačeno je na nacionalne saveze pa dolazi do nejednakosti definiranja statusa između saveza
 • Drugačiji oblici ugovora

  Samo rijetki sportaši imaju potpisan Ugovor o radu s klubom pa igraju temeljem ugovora koji ih ne štite dovoljno
 • Dodatne mogućnosti

  Osim općih prava definiranih ugovorom, svaki bi sportaš trebao imati mogućnost obrazovanja, zdravstvene zaštite, osiguranja i drugih prava
 • Uplaćivanje doprinosa

  Mišljenja smo da bi zakon trebalo urediti na način da klub direktno uplaćuje državi doprinose za svoje igrače
 • Potreba za promjenom

  Jasno definirana prava sportaša mogu se promijeniti samo na razini države kako bi se mogla primijeniti na svakog profesionalnog sportaša pojedinačno

Kako je trenutno uređen status sportaša?

Temeljni akt za uređenje statusa sportaša je Zakon o sportu u kojem je člankom 6. propisano da je sportaš osoba koja se priprema i sudjeluje u sportskim natjecanjima ili kao član pravne osobe koja obavlja sportsku djelatnost sudjelovanja u sportskim natjecanjima (član kluba) ili kao osoba koja obavlja samostalnu sportsku djelatnost sudjelovanja u sportskim natjecanjima.

Zakonski propisana prava profesionalnih sportaša

 • Naknada za putne troškove
 • Korištenje sportskih građevina i usluga stručnog rada
 • Nadnada za troškove smještaja
 • Prehrana u vrijeme natjecanja i priprema
 • Naknada za pojačanu prehranu
 • Nagrade za sportska ostvarenja sukladno propisu, općem aktu ili odluci nadležnog tijela

Kako Zakon definira profesionalnog sportaša?

Sudjelovanje u sportskim natjecanjima smatra se profesionalnim ako sportaš igra pod ugovorom o profesionalnom igranju ili ugovorom o radu sa sportskim klubom ili ako obavlja samostalnu sportsku djelatnost. Osim toga, profesionalnom je sportašu sport osnovno zanimanje i po toj im se osnovi uplaćuje doprinos za obavezna osiguranja.

Koji je glavni nedostatak Ugovora o profesionalnom igranju u odnosu na Ugovor o radu?

Ugovori o profesionalnom igranju zahtijevaju otvaranje obrta od strane sportaša, a zbog čega se nerijetko pojavljuju problemi u pogledu isplate novčanih naknada sportašima.

Koja je uloga udruge?

Kolektivni problemi sportaša se mogu izmijeniti jedino na državnoj razini, a put do toga je moguć jedino ako se sportaši ujedine u jedan glas. Uloga udruge je povezati sve sportaše kako bi se njihove poteškoće čule na svim razinama, a što mora dovesti i do popravka problema. Jedini način za poboljšanjem problema je promjena uzroka problema.

Svaki sportaš koji djeluje unutar kluba ili kao individualni sportaš ima pravo ostvariti sve što mu pripada temeljem ugovora, zakona, pravilnika i drugih popisa.

Zašto se učlaniti?

Saznajte na koje načine možete riješiti svoj problem i što vam može značiti učlanjenje.

Saznajte više

Imate pitanje za nas?

Garantiramo vam diskreciju tako da nam se možete obratiti s potpunim povjerenjem.

Saznajte više